IC SAN FRANCESCO JESI

Libri di testo scuola Lorenzini a.s. 2021-2022

classsi 1° francese 

classi 1° spagnolo

Classe 3C Classe 3B Classe 3D Classe 3A Classe 2D Classe 2C Classe 2B Classe 2A